månadsarkiv: november 2016

Utbyte av armaturer

Vi kommer att byta ut de gamla armaturerna på garagelängorna och kommer i samband med detta att behöva gå in med hjälp av huvudnyckeln för att kunna bryta strömmen.

Inbrott i garagen

Det har den senaste tiden skett ett flertal inbrott i garagen. Vi vill påminna om att se till att hålla era garage låsta och att inte förvara stöldbegärligt gods i garagen.

Ploggruppen 2016/2017

Ploggruppen vintern 16/17 består av följande volontärer:
  • K-Å. Elfving            9E     (kontaktperson)
  • Anders Ekdahl      5D
  • Jan Berglund         9C
  • Robert Hartman 19A
  • Christer Artonius 1E

Varmvattenavräkning

Varmvattandebiteringen för perioden juli-september skall nu ha skickats iväg från HSB. Förfallodatum kommer att vara 30/11. Även den här gången saknas tyvärr uppgift om förbrukning på avin, men genom att dela beloppet med 88 får man fram förbrukat antal kubikmeter.

Inställd städdag

Eftersom kylan verkar bestå över helgen har vi efter noga övervägande beslutat att ställa in höstens städdag då det inte går att göra något meningsfullt arbete. Att flytta den till en senare tidpunkt är för osäkert. Vi planerar istället ett utökat arbete till våren.

nformationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens samfällighet

Det har varit en turbulent och händelserik tid sedan den nya styrelsen tillträdde. Vi är ännu inte i fas med allting, men det närmar sig.
Den 12-13/11 har vi städdagar. Containrar kommer att finnas som vanligt för komposterbart avfall. Ta tillfället i akt och diskutera på gårdarna om vilka önskemål ni har för gårdens utseende. Förslag lämnas till Jesper 6C eller i brevlådan. I samband med städdagarna är det också lämpligt att kompletteringsmåla panel och lister på garagen. Målning kan ske om tempen är >4 grader och det är uppehåll.  Färg finns i styrelserummet. Kontakta Helge Kickenborg 3E för utlämning. Garagedörrarna skall tvättas.
Det är också av högsta vikt att alla rensar häcken mot asfaltsgångarna, annars kommer asfalten att bli förstörd då gräs har en kraftig sprängverkan på asfalt. Samma sak med slingerväxter som letar sig upp mot hängrännorna. Kommer växterna under plåten bakom hängrännan så förstörs trälisterna. Kostnaderna drabbar oss alla.

HSB

Vi har haft en lång och svår inkörningsperiod (och är fortfarande inte i hamn) när det gäller HSBs hantering av vår administration att betala avgifterna. Ett stort problem har varit varmvattendebiteringen, men vi är lovade en lösning snart.
Teknisk utrustning
Styrelserummet har nu ny skrivare/skanner/kopiator och internetuppkoppling finns (kopparledning).
Planerade arbeten

Vi kommer snart att ha renoverat panncentralens yttre delar. Ruttna och trasiga fönster och dörrar byts ut. Vi planerar också en ombyggnad för att utöka styrelserummet så att vi får ändamålsenliga lokaler för möten och dokumentation.

Popplarna måste tas ner och vi håller just på med en jämförande analys av gamla och nya offerter.

Den stora utmaningen är våra ledningar under husen och dräneringen utanför. Det finns två analyser gjorda (fanns med i underlaget till ordinarie stämman i mars) som pekar på att det kan bli betydande kostnader att åtgärda bristerna på våra snart 50 år gamla hus. Vi arbetar med att få in alternativa förslag på hur vi kan säkra området till en lägre kostnad och kommer att presentera ett preliminärt resultat på vårt budgetmöte i december. En renoveringsplan kommer på den ordinarie stämman 2017.

 

Informationskanaler

Det finns i nuläget två sätt att kommunicera med styrelsen – via info.kyrkmossen@gmail.com och genom att använda brevlådan utanför styrelserummet (panncentralen). Aktuell information från styrelsen ska alltid finnas på hemsidan www.kyrkmossen.se

Styrelsen är inte delaktig i några sociala medier.

Då vi haft svårt att administrera infoskåpen på garagen kommer vi att ta ner dem och ha två större skåp på panncentralen som komplement till hemsidan. Samma sak med pärmarna, vi lägger ut infon på hemsidan. Vi kommer att ta in önskemål från dem som vill ha information i pappersformat i brevlådan. Det går bra att redan nu anmäla detta genom en lapp i brevlådan på panncentralen.

 

Påminnelse om parkeringsregler

Vi disponerar en garageplats som uppställningsplats för fordon och inte som förråd. Alla har också en parkeringsplats på asfaltsplanerna.

Vidare är det naturligtvis förbjudet att parkera på gräset, mitt i vägen eller på annat sätt som menligt försvårar andras framkomlighet.
Nedskräpning på kommunens mark

Kommunen har påtalat att det inte är tillåtet att ställa kärror och båttrailrar på marken bredvid husvagnsparkeringen. De måste omedelbart tas bort!!
Decembermöte
Vi har sedan några år ett möte i december för att presentera styrelsens budgetöverväganden.  Vi kommer att kalla till ett sådant möte även i år. Eftersom vår stämma är i mars måste vi leva med en osäker budget i 2-3 månader så det är viktigt att förankra den

Betala INTE månadsavgiften till Kyrkmossens bankgirokonto

Det var vid förra aviseringen ett flertal medlemmar som betalade till Kyrkmossens bankgirokonto, vilket har lett till att de fått kravbrev från HSB som inte kunnat följa upp betalningarna. För att undvika detta använd det bankgironummer som står angivet på avin. Värt att notera är att det finns möjlighet att anmäla sig för e-faktura, som för många är ett smidigt sättatt betala räkningar.