Författararkiv: admin

Gräsklippning 2017

Vecka
18 Christer Artonius 1E Stefan Mohoff 15C
19 Mårten Hyltvik 13E Stefan Mohoff 15C
20 Christer Artonius 1E Christer Malmqvist 2F
21 Pierre Classon 11G Tobias Olsen 1A
22 Anders Ekdal 5D Tommas Holmström 1D
23 Lars J 17G
24 Roger Lundkvist 1C Christer Artonius 1E
25 Mårten Hyltvik 13E Åsa Fors 6B
26 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
27 Robert Sanden 1G Niclas Karlsson 7E
28 Kjell Åke Elfving 9E Robert Hartman 19A
29 Stefan Broberg 5B Sebastian Kammerling 11E
30 Helge Kikenborg 3E Linda Kikenborg 3E
31 Kjell Åke Elfving 9E Daniel Jacobsson 9A
32 Stefan Mohoff 15C Anders Ekdal 5D
33 Lotta Carlmark 3F Robert Sanden 1G
34 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
35 Jan Lindér 19C
36 Linda Kikkenborg 3E Helge Kikkenborg 3E
37 Mårten Hyltvik 13E Johan Frisk 4D
38 Christer Artonius 1E Tommas Holmström 1D

Varmvattendebiteringen

[Uppdaterat 2017-03-13]
På avierna kommer det att stå ett de avser perioden december till februari. Den uppmätta förbrukningen avser dock november till februari

Många blev förmodligen glatt överaskade över den låga varmvattenräkningen förra gången. Tyvärr berodde detta på en felaktighet som gjorde att det debiterades för en månad istället för två som var meningen. Denna gång blir det istället fyra månader för att komma i fas. Det kommer också att framgå av aviseringen att det avser perioden 2016-11-01 till 2017-02-28, trots att det vid förra aviseringen stod att den asvsåg oktober-november.

 

Intresseanmälan portautomatik

Uppdaterad 2017-02-22
Vi blev informerade av en medlem att han fått installerat av Västsvenska Port i oktober samma automatik för 3 940 kr efter ROT, vilket ju skiljer sig avsevärt från offerten nedan.

Vi har tagit in offerter från Västsvenska Port angående inköp och montering av portautomatik till garagen. Beroende på hur många som är intresserade blir kostnaden mellan 5 750 och 7 450. Detta är inte en kostnad som samfälligheten kommer att stå för, men styrelsen åtar sig att samordna intresseanmälningar

23561 10 motorer 23562 30 portautomatiker 23560 1 motor

El i garagen

På förekommen anledning måste vi påpeka att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att dra ut el från garagen för att koppla in motorvärmare, värma upp husbilar etc.
För det första är inte elsystemet dimensionerat för detta, och kostnaden för elen belastar samtliga boende vilket självklart inte är rimligt.
En ännu viktigare aspekt är elsäkerheten. En bil som är ansluten till 240 volt kan vara en potentiell livsfara att vidröra. Detta är ett lagbrott, och kan komma att polisanmälas.

 

Kyligt inomhus

Vi har fått in ett flertal skrivelser från medlemmar som upplever det kallt inomhus, framförallt gavlarna. Vi har gjort stickprovskontroller och konstaterat att isoleringen till nedgångsluckorna är är bristfällig, vilket gör att kall luft kommer in i husgrunderna med kalla golv som följd. Vi kommer att besluta om åtgärder på nästa styrelsemöte den 2017-01-10