Längrepresentanter

Södergården
1 Christer Artonius 1E
3 Daniel Hultberg 3G
5 Stefan Broberg 5B
Östergården
2 Christer Malmqvist 2F
4 Siv Söderström 4C
7
Mellangården
6 Linda Wikman 6H
9 Daniel Jakobsson 9A
11 Pierre Claesson 11G
Västergården
13 Jessica Hallengren 13A, Carolina Hiller 13G
15 Mattias Arvidsson 15A
17 Ylva Andersson 17E
19