Etikettarkiv: Varmvatten

Varmvattendebiteringen

[Uppdaterat 2017-03-13]
På avierna kommer det att stå ett de avser perioden december till februari. Den uppmätta förbrukningen avser dock november till februari

Många blev förmodligen glatt överaskade över den låga varmvattenräkningen förra gången. Tyvärr berodde detta på en felaktighet som gjorde att det debiterades för en månad istället för två som var meningen. Denna gång blir det istället fyra månader för att komma i fas. Det kommer också att framgå av aviseringen att det avser perioden 2016-11-01 till 2017-02-28, trots att det vid förra aviseringen stod att den asvsåg oktober-november.

 

Varmvattendebiteringen

På grund av en inte helt optimal flexibilitet hos vår tjänsteleverantör vad avser debitering har vi valt att förändra avläsningsdatum för varmvatten. Således skedde en avläsning detta månadsskifte istället för nästa. Detta ger att det kommer en debitering för två månader, oktober-november, på januariavin och därefter kommer det återigen att bli kvartalsvis debitering.

Varmvattenavräkning

Varmvattandebiteringen för perioden juli-september skall nu ha skickats iväg från HSB. Förfallodatum kommer att vara 30/11. Även den här gången saknas tyvärr uppgift om förbrukning på avin, men genom att dela beloppet med 88 får man fram förbrukat antal kubikmeter.