Värme

Inställning värme
Öppna filen med filnamn inställning_värme
Där finns för varje radhus ett Kv-värde samt ett F-värde
Dessa värden är matematiskt framräknade.
För att kontrollera inställning på just ditt radhus, leta upp F= i ritningen på ditt radhus
Kontrollera inställningen på ventilen med blå eller röd kran. Den yttersta siffran anger heltalet.
Följaktligen är nästa siffra antal tiondelar.
Bild på kranen kan ses genom att öppna filen  Bild_reglerventil.jpg
Genom att öppna ventilen max moturs , så ska F-värdet visas på kranen
Ett exempel. Radhus Ekvägen 9E ska visa 5,85 på både ventil och ritning (vilket den gör)
KYRKMOSSEN-Läckagekontroll-131209

Bild_reglerventil.jpg

D-U-KYRKMOSSEN-111205

inställning_värme