Etikettarkiv: Gräsklippning

Gräsklippning 2017

Vecka
18 Christer Artonius 1E Stefan Mohoff 15C
19 Mårten Hyltvik 13E Stefan Mohoff 15C
20 Christer Artonius 1E Christer Malmqvist 2F
21 Pierre Classon 11G Tobias Olsen 1A
22 Anders Ekdal 5D Tommas Holmström 1D
23 Lars J 17G
24 Roger Lundkvist 1C Christer Artonius 1E
25 Mårten Hyltvik 13E Åsa Fors 6B
26 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
27 Robert Sanden 1G Niclas Karlsson 7E
28 Kjell Åke Elfving 9E Robert Hartman 19A
29 Stefan Broberg 5B Sebastian Kammerling 11E
30 Helge Kikenborg 3E Linda Kikenborg 3E
31 Kjell Åke Elfving 9E Daniel Jacobsson 9A
32 Stefan Mohoff 15C Anders Ekdal 5D
33 Lotta Carlmark 3F Robert Sanden 1G
34 Jan Berglund 9C Björn Wikman 6H
35 Jan Lindér 19C
36 Linda Kikkenborg 3E Helge Kikkenborg 3E
37 Mårten Hyltvik 13E Johan Frisk 4D
38 Christer Artonius 1E Tommas Holmström 1D

Gräsklippning vår/sommar 2016

Vi behöver folk till gräsklippningen här på mossen. Tänk på att om DU bidrar håller DU nere kostnaderna för ALLA medlemmar i samfälligheten.
Vore kul om du som inte klippt tidigare provar på! Det är lätt, och vi lär dig maskinen om du känner dig osäker.

Vill du bidra? Hör av dig till Christer Artonius på 1E

v.19 Mårten Hyltvik 13E och Stefan Mohoff 15C
v.20 Christer Artonius 1E och Christer Malmqvist 2F

v.21 Pierre Claesson 11G och Tobias Olsen 1A
v.22 Anders Ekdahl 5D och Tomas Holmström 1D
v.23 Mia Gardelund 2C och Henrik Carlsson 2C
v.24 Andrea Lundqvist 1C och Christer Artonius 1E
v.25 Mårten Hyltvik 13E och Åsa Fors 6B
v.26 Jan Berglund 9C och Björn Wikman 6H
v.27 Jac 9H och Johan Schultz 5A
v.28 Kjell-Åke Elfving 9E och Robert Harman 19A
v.29 VAKANT och VAKANT
v.30 Helge Kikkenborg 3E och Linda Kikkenborg 3E
v.31 Kjell-Åke Elfving och Daniel Johansson 9A
v.32 Stefan Mohoff 15C och Anders Ekdahl 5D
v.33 Lotta Carlmark 3F och Jac 9H
v.34 Jan Berglund 9C och Björn Wikman 6H
v.35 Mia Gardelund 2C och Jan Linder 19C
v.37 Mårten Hyltvik 13E och Johan Frisk 4D
v.38 Tommy Jansson 5E och Tomas Holmström 1D